Curriculum vitae

lékařů společnosti Anestar

MUDr. Gabriela Andonová

MUDr. Zbyněk Adamovský

MUDr. Karel Blažek

MUDr. Jan Šindelář

MUDr. Martin ZáhořMUDr.Gabriela Andonová                                       [Zpět]


PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
1.11.1990-31.12.1990 ARK FN MOTOL-SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ
7.1.1991-31.10.1998 ARK FNKV-sekundární lékař
1.11.1998-31.12.2000 ARK Bulovka-sekundární lékař
1.1.2001-31.10.2001 Nemocnice Brandýs nad Labem-zástupce primáře
1.5.2002-31.10.2005 Ústav péče o matku a dítě-sekundární lékař ARO
1.11.2005-dosud ANESTAR s.r.o.-soukromý anesteziolog

VZDĚLÁNÍ A KURZY
2.12.1996 I.atestace v oboru anesteziologie a resuscitace
28.10.2001 Licence pro výkon samostatné praxe v oboru anesteziologie a resuscitace
20.4.2005 II.atestace v oboru anesteziologie a resuscitace
7.3.2004 Osvědčení o odborné způsobilosti instruktor fitness,kondiční trenér a výživový poradce

MATEŘSKÝ JAZYK
český

OSTATNÍ JAZYKY
anglický - dobře
srbský - velmi dobře
chorvatský - velmi dobře
německý - pasivně

MUDr. Zbyněk Adamovský   [Zpět]

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1979 ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
1979 - 1980 sekundární lékař na interním oddělení s koronární JIP, NsP Kutná Hora
1980 - 1986 sekundární lékař, ARO FTN v Krči
1983-1986 sekundární lékař na vedlejší pracovní poměr, Resuscitační oddělení Záchranné služby hl.m. Prahy na Strahově (prim. J. Drábková)
1987 příprava a uvedení do provozu komplexu operačních sálů + ARO + JIP, nemocnice v Ksar El Boukhari, W. Médea, Alžírsko
1987 – 1990 primař ARO, nemocnice v Ksar El Boukhari, W. Médea, Alžírsko
1992 – 1995 ordinář pro anesteziologickou ambulanci, ARO FTN v Krči
1994 až dosud: člen sdružení soukromých anesteziologů Anestar Praha
1996 až dosud: společník, jednatel a ředitel společnosti Anestar s.r.o.

VZDĚLÁNÍ A KURZY

1979 - promoce na FVL-UK v Praze (nyní 1.LF UK)
1983 - atestace I. st. v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, ILF
1984 - kurz tropického lékařství, ILF Praha
1985 - zkoušky z francouzského jazyka pro práci v zahraničí, FF UK Praha
1986 - kurz neuroaxiálních blokád Praha, ARO, FN Na Bulovce
1991 - atestace II. st. v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, ILF Praha

Opakovaná účast na celostátních kongresech ČSARIM (Praha,Brno,Ostrava,Pardubice),vzdělávacích postgraduálních kurzů ČLK a odborných tématických seminářů, někdy i aktivní. V r. 2004 se zúčastnil Světového anesteziologického kongresu v Paříži (pasivní účast).
Několik krátkodobých stáží v ČR i v zahraničí zaměřené zejména na využití vysokofrekvenční tryskové ventilace u ORL výkonů, ambulantní anestezii u ambulantních výkonů a epidurální analgezii k porodu.
Odborné práce a přednášky na temata: vysokofrekvenční trysková ventilace, anestezie pro císařský řez u žen po transplantaci ledvin, anestezie u morbidní obezity, ambulantní anestezie u laparoskopických výkonů.
Oblasti odborného zájmu v oboru A+R:
anestezie u ambulantních a semiambulantních výkonů
farmakologie v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči
vysokofrekvenční ventilace v anestezii a resuscitační péči
anestezie u morbidní obezity
neuroaxiální blokády v porodnictví, zejména epidurální analgezie k porodu

JAZYKOVÉ ZNALOSTI:

francouzština aktivně
angličtina pasivně
ruština pasivně

MUDr. Karel Blažek                                [Zpět]

______________________________________________________________________________________

Dne 11. 9. 2012 zemřel MUDr. Karel Blažek, bývalý člen představenstva ČLK. Narodil se 21. 3. 1961 v Praze v lékařské rodině. V roce 1986 promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. V roce 1989 složil atestaci I. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace (dnes obor anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína). V roce 1994 složil v tomto oboru atestaci II. stupně. Po počáteční roční praxi na oddělení ARO v N sP Česká Lípa pracoval od roku 1987 do roku 1995 na oddělení ARO Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4-Krči. Současně byl v letech 1992 až 1995 na stážích v univerzitních nemocnicích v zahraničí (Izrael, Francie, Švédsko). Od roku 1995 pracoval jako privátní anesteziolog a od roku 1996 současně jako odborný zástupce nestátního zdravotnického zařízení ANESTAR, s. r .o., které poskytovalo a poskytuje zdravotnické služby v oboru anesteziologie a resuscitace (dnes v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína). Byl současně jedním ze společníků a jednatelů této společnosti. MUDr. Blažek byl dlouhodobě aktivním členem a funkcionářem České lékařské komory. Opakovaně byl zvolen za delegáta OS ČLK Praha 4 na sjezd ČLK a opakovaně byl členem představenstva OS ČLK Praha 4, kde vykonával také v jednom volebním období funkci místopředsedy. MUDr. Blažek byl na XIX. sjezdu ČLK zvolen do představenstva České lékařské komory, kde svou funkci člena představenstva vykonával v roce 2006. MUDr. Pavel Bočan, CSc., předseda OS ČLK Praha 4

Autor: Tempus Medicorum - říjen 2012; MUDr. Pavel Bočan, CSc., předseda OS ČLK Praha 4
______________________________________________________________________________________

VZDĚLÁNÍ

1982 - 1986 FVL UK (dnes 1. lékařská fakulta UK) Praha, ukončeno promocí 1986
1980 - 1982 LF UP Olomouc, (1.+ 2. ročník LF)
1979 - 1980 ČVUT , Stavební fakulta , 1. ročník, obor Konstrukční a dopravní stavby,
1975 - 1979 Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 – Michle, ukončeno maturitou

ATESTACE

1994 II.° Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína
1989 I.° Anesteziologie a resuscitace

PRŮBĚH LÉKAŘSKÉ PRAXE

1996 – dosud Anestar s.r.o., lékař, jednatel v pozici ředitele,
1 1994 – dosud Anestar Praha sdružení, samostatná lékařská praxe v oboru A+R
1989 - 1998 Záchranná služba hl. m. Praha , úvazek 0,25 – 0,4 lékař RLP
1995 – 1998 ARO ÚPMD Podolí, pohotovostní služby do úvazku 0,25
1987 – 1996 Sekundární lékař ARO Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4
2x přerušeno pracovními pobyty v zahraničí – viz níže
1986 – 1987 Základní vojenská služba, lékař samostatného praporu ve Kdyni
1986 – 1987 Sekundární lékař ARO nemocnice s poliklinikou v České Lípě
1986 Promoce na FVL UK Praha

PRACOVNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ

1. Tel Hashomer University Hospital, Tel Aviv, Izrael 7 měsíců Samostatný licencovaný lékař Anesteziologicko resuscitační kliniky: zaměření anesteziologie k operacím hrudní a plicní chirurgie, kardioanestezie, anestezie k neurochirurgickým výkonům, anestezie k onkochirurgickým výkonům včetně akutní pooperační resuscitační a intenzivní péče a dále anestezie a analgezie k výkonům na gynekologicko porodnické klinice, anestezie k „day case surgery“.
2. Anesteziologicko resuscitační klinika L´Hopital Nord, Université de Médecine, Marseille , France, 4 měsíční stipendijní pracovní pobyt : Samostatný lékař na lůžkové reanimační jednotce o 19 lůžkách (13 + 6)

STUDIJNÍ POBYT V ZAHRANIČÍ

2005 Švédsko – Goteborg - Molndall ( ARK, studijní stáž se zaměřením na léčbu bolesti akutní a chronické a organizace APS = Acute pain service)

KONGRESY, KONFERENCE A KURSY (jen některé vybrané)

Speciální kurs akupunktury – Praha 1993
ESRA Congress – Praha 1995
5 stupňový kontinuální kurs FEEA – Praha – Čelákovice 1999 - 2000
Porodnická analgezie a anestezie – IKEM 2000
Celostátní kongres ČSARIM – 2002 v Praze
Kurs Anestezie a resuscitace ČLK - aktivní účast - Praha 2003
AORA – IKEM 2003
13-tý světový kongres anesteziologů – Paříž 2004
Celostátní kongres ČSARIM – 2005 v Olomouci
Celostátní kongres ČSARIM – 2007 v Praze
Kurs ČLK o použití LM v anesteziologii- aktivní účast- FN Na Bulovce 2007
Celostátní kongres ČSARIM – 2008 v Brně

PUBLIKAČNÍ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Publikace:„Problematika anestezie k jednodenní chirurgii“ – vydáno jako samostatná příloha Referátových výběrů v oboru A+R 2000
Přednášky:
1999: Ambulantní anestezie k výkonům asistované reprodukce na konferenci reprodukční medicíny v Brně
2003: Kurs ČLK v oboru A+R viz výše: 1) epidurální analgezie k porodům a 2) problematika ambulantní a semiambulantní anestezie (k výkonům jednodenní chirurgie)
2007: PLMA (Pro-Seal LM) v anesteziologii kurs ČLK ve FN na Bulovce
1996 – dosud: opakovaně přednášky: BLS a AED ( Basic life support a automatický externí defibrilátor) – kursy poskytnutí základní zdravotnické pomoci ve zdravotnických zařízeních spolupracujících s Anestar sro nebo Anestar Praha, sdružení soukromých anesteziologů.

PLATNÉ LICENCE


2000 Licence vedoucí lékař – primář zdravotnického zařízení pro obor anesteziologie a resuscitace (zahrnuje veškeré nižší licence v oboru)
1995 Licence samostatný lékař a odborný zástupce v oboru A + R,

ČLENSTVÍ V LÉKAŘSKÝCH ORGANIZACÍCH

ČSARIM: člen od roku 1989
ČLK: člen od roku 1992, místopředseda OS ČLK Praha 4,
PSSA v ČR (profesní sdružení soukromých anesteziologů): člen od 2008, nyní předseda představenstva

ZNALOSTI CIZÍCH JAZYKŮ

Anglický jazyk – aktivně
Francouzský jazyk – aktivně
Ruský jazyk – pasivně, v nouzi i aktivně
Slovenský jazyk – pasivně

MUDr. JanŠindelář          [Zpět]


VZDĚLÁNÍ

1961 - 1967 FVL UK Praha
1961 Maturita na SVVŠ

ATESTACE

1981 - II° anestesiologie a resuscitace
1978 - I° anestesiologie a resuscitace
1974 - I° vnitřní lékařství

ZAMĚSTNÁNÍ

2008 – dosud Anestar s.r.o. Praha
1991 – 2008 ARO - NNH Praha (1995 – 1999 vedoucí lékař kardioanestesie)
1975 – 1991 ARO Nem. Benešov u Prahy (zástupce primáře)
1968 – 1975 Odborný asistent FVL UK Praha (Ústav biofysiky a nukleární medicíny)
1967 – 1968 Základní vojenská služba
1967 Promoce na FVL UK Praha

STUDIJNÍ POBYTY

1994 Holandsko – Maastricht (kardioanestesie)
1995 USA – Pittsburg (anestesie v hrudní chirurgii)
2005 Švédsko – Stockholm (laparoskopické a robotické techniky)

KONGRESY, KONFERENCEA KURSY

Speciální kurs pro kardioanestesii – IKEM 1982
Mezinárodní kongres kardiochirurgie a anestesie – Lisabon 2001
Laparoskopie v gynekologii – Mezinárodní gynekologický kongres v NNH 2005 (aktivně)
Žaludovy dny v Ústí nad Labem (opakovaně)
Celostátní konference o UPV – Mladá Boleslav (opakovaně)
Anestesiologické dny na Homolce – pravidelně (aktivně)
Mezinárodní kongres o laparoskopii – Ostrava 2006
Mezinárodní kongres regionální anestesie – Milovy 2007

PUBLIKACE

( v době působení na FVL UK Praha) Zahraniční i domácí – Vývoj a využití Albuminových značených mikrosfér pro plicní scintigrafii
Přednášková činnost v rámci výuky Lékařské fysiky a Nukleární mediciny

 

MUDr. Martin Záhoř                                                                  [Zpět]


ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ

1969 – 1975 Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, směr terapeutický, promoval 17.června 1975
12/4/1979 atestace I.stupně v oboru anesteziologie a resuscitace
11/5/1983 atestace II.stupně v oboru anesteziologie a resuscitace

ODBORNÁ PRAXE

1975 – 1978 lékař anesteziologicko-resucitačního oddělení (ARO) s lůžkovou složkou v Ústí nad Orlicí
1978 – 1981 lékař ARO s lůžkovou složkou v nemocnici s poliklinikou v Praze 9- Vysočanech
1981 – 1996 lékař – ordinář pro resuscitaci ARO ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4 – Krči
1982 – 1988 vedlejší pracovní poměr na Resuscitační stanici Záchranné služby v Praze – Strahově, vedené velmi významnou osobností v oboru paní primářkou MUDr.Jarmilou Drábkovou,CSc.
1996 – dosud společník a lékař soukromého zdravotnického zařízení ANESTAR,s.r.o., které zajišťuje léčebnou péči v oboru anesteziologie a resuscitace na řadě pracovišť různých operačních oborů v Praze, Teplicích a v Karlových Varech

STÁŽE

1988 – několikaměsíční stáž na anesteziologické klinice Univerzitní nemocnice v Malmo, Švédsko
1991 - stáž na anesteziologické klinice Univerzitní nemocnice ve Strasbourgu, Francie
2001 – stáž na anesteziologické klinice Univerzitní nemocnice v Goteborgu, Švédsko
Oblasti speciálního zájmu v oboru: - ambulantní analgosedace a anestezie
- epidurální analgezie k porodu
- vysokofrekvenční ventilace

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

anglicky – aktivně
rusky - pasivně

OSVĚDČENÍ A LICENCE ČLK

25.7.1993 mu bylo Českou lékařskou komorou uděleno Osvědčení odborného zástupce pro obor anesteziologie a resuscitace v nestátním zdravotnickém zařízení
1.4.1995 mu byla Českou lékařskou komorou udělena Licence pro výkon lektora lékařské praxe pro obor anesteziologie a resuscitace

Pokud potřebujete dálší informace nebo máte nějaké pochybnosti, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle
+420 241 470 764 nebo nám napište na: anestar@anestar.cz 

  © Anestar 2000-2009
Webdesign: DinPro s.r.o.