OMLOUVÁME SE, TATO ČINNOST BYLA K 31. 12. 2011
Z EKONOMICKÝCH DŮVODŮ UKONČENAAby porod nebolel

(epidurální analgezie k porodům)

Místo pro poskytování epidurální analgezie:
PORODNICE ÚSTAV MATEŘSTVÍ; Vídeňská 800, Praha 4 - 140 59

S blížícím se termínem porodu se jistě těšíte na Vaše miminko. Zároveň si určitě přejete, aby jeho narození proběhlo nekomplikovaně, bez nepříjemných prožitků a aby bylo vaše děťátko zdravé a mělo se čile k světu. Jistě dobře víte, že je porod doprovázen většími či menšími bolestmi. Je pravda, že některé ženy vnímají intenzívněji a jiné mají schopnost překonat je i bez pomoci tišících prostředků. Každá by však ale určitě uvítala možnost jejich potlačení na minimum. Představa, že bolest k porodu patří či dokonce, že její tišení je zásahem proti přírodě, byla již v moderní době dávno překonána. Od porodních bolestí si mimochodem ženy snažily odpomoci odjakživa, účinky i rizika těchto postupů jsou však zcela nesrovnatelné s opravdu moderní metodou, kterou vám nabízíme.

Co to je epidurální porodní analgezie?

Jaké jsou výhody použití epidurální analgezie u porodu?

Má vůbec také nějaké nevýhody?

V kterých případech není epidurální analgezie vhodná?

Jaký je praktický postup?

Kdo jsme a jaké máme zkušenosti

Jaké jsou zásady, kterými se řídíme při porodní analgezii?

Co udělát když chcete mít epidurální analgezie u porodu?

Co to je epidurální porodní analgezie?                                       [Zpět]

Základní principy tohoto znecitlivění jsou známy a používají se v anesteziologii a porodnictví již desítky let. S rozvojem moderních špičkových technologií, což se týká jak používaných jednorázových pomůcek tak i léků, odpadly některé komplikace známé z let dřívějších, metoda doznala v rozvinutých zemích obrovského rozmachu a stala se zcela běžnou. Tak například v Paříži takto v současné době rodí celých 60% maminek a v USA je toto číslo ještě vyšší. Některé ženy si dnes porod bez epidurální analgezie, jak se metoda nazývá, již nedovedou představit.

Jedná se o přechodné znecitlivění drah bolesti vedoucích z oblasti dělohy a rodidel. Speciálním velmi tenkým a dokonale ohebným katetrem je přiváděna znecitlivující látka / místní anestetikum / vně míšních obalů v bederní oblasti. Postupným pronikáním tkáněmi. znecitliví nervové svazky přivádějící pocity bolesti. Podle průběhu porodu a dle přání rodičky je možno uvedeným katetrem tlumit bolesti během tohoto tzv. bezbolestného porodu.  

Jaké jsou výhody použití epidurální analgezie u porodu?   [Zpět]

Jaké jsou tedy výhody. Jde o opravdu účinnou, přesně cílenou metodu působící pouze místně, při které není podanými léky ovlivněno dítě, což je nesmírně  významné.    Přitom  bezpečnost   tohoto  postupu  je  jednoznačně prokázaná. Jejím cílem tedy není pouze úleva od porodních bolestí, ale i obecně příznivý vliv na dítě, což bylo opakovaně potvrzeno dlouholetým výzkumem. Psychika rodičky není nikterak narušena, může tedy výborně spolupracovat s porodníkem a bez větších rušivých vlivů plně vnímat zázrak příchodu nového života. Protože svalová síla zůstává dostatečná, je plně schopna tlačit v poslední fázi porodu.

Za další velmi podstatnou výhodu považujeme skutečnost, že díky již zavedenému epidurálnímu katetru je maminka ušetřena další anestezie při šití nástřihu hráze. Není nutná ani celková anestezie k případnému vybavení placenty či k revizi dutiny děložní. I trvalá přítomnost anesteziologa u porodu je pro maminku i dítě nespornou výhodou.

Má vůbec také nějaké nevýhody?                                               [Zpět]

Popisování nevýhod a případných rizik však potřebuje určité vysvětlení. Tak jako při každé lidské činnosti i zde závisí výsledek nejen na technickém vybavení, ale i na kvalitách, zkušenostech a zodpovědnosti toho, kdo se danou činností zabývá. Drtivá většina komplikací, někdy i závažných, které jsou v literatuře popisovány, pochází z doby, kdy nebyly k dispozici pomůcky na jedno použití, např. infekční komplikace, ani moderní anestetika, např. alergické reakce. Nebylo tolik znalostí a zkušeností a metoda nebyla zdaleka tak propracována, jako je tomu dnes.

I v současné době by se mohly vyskytnout komplikace, jako např, přechodný pokles krevního tlaku či bolesti hlavy, dočasná bolestivost v místě vpichu, nedostatečný účinek porodní analgezie či nemožnost kvalitní spolupráce v konečné fázi porodu. Dostatečné znalosti, zkušenosti i zodpovědný přístup zdravotnického týmu jsou však zárukou, že takovéto komplikace buď vůbec nenastanou, nebo budou v nutném případě včas a účinně řešeny.

Jistě i dnes má tato metoda svá, byť malá a s její prospěšností zcela nesrovnatelná rizika, tak jako ostatně všechny lékařské postupy. Setkali jsme se i s názorem, že by mohlo dojít k narušení psychické vazby matky a dítěte. Odborná literatura, která shrnuje dlouholeté zkušenosti, nám však takovéto obavy nepotvrdila.

Dle našeho nejlepšího přesvědčení i znalostí jde o metodu bezpečnou, kterou Vám z celého srdce doporučujeme.  

V kterých případech není epidurální analgezie vhodná?          [Zpět]

A v kterých případech není epidurální analgezie vhodná? Tak např. u rodiček nespolupracujících či s ní vysloveně nesouhlasících,  u některých závažných nervových či oběhových onemocnění, při vážných poruchách srážlivosti krve, při nesnášenlivosti lokálních anestetik, při infekci v oblasti vpichu či celkové sepsi. Definitivně to však vždy musí posoudit anesteziolog.  

Jaký je praktický postup?                                                                  [Zpět]

A jaký bude náš praktický postup? Nejprve provedeme podrobné anesteziologické vyšetření se zhodnocením Vaší anamnézy, laboratorních výsledků a celkového zdravotního stavu. Současně vám zodpovíme Vaše  další případné otázky.

Po běžné porodní přípravě přejdete na porodní lůžko, na kterém Vám bude zavedena infuze a přeměřen krevní tlak a puls. Zaujmete polohu na boku či vsedě. Potřeme Vám bederní oblast dezinfekčním roztokem a tenkou kožní jehlou znecitlivíme místo vpichu speciální epidurální jehly. Tou pak zavedeme tenký katetr několik málo centimetrů směrem k nervovým svazkům vedoucím bolest. Epidurální jehlu vzápětí odstraníme, katetr přilepíme náplastí a od této chvíle již nebudete o jeho přítomnosti ani vědět. 

Celý tento postup je ve většině případů otázka několika minut a je docela dobře snesitelný. Bolest tlumící látku však budeme moci aplikovat až po domluvě s porodníkem, protože on řídí porod a zná nejlépe jeho mechanismy. Je totiž vždy lépe, když se porod samovolně rozběhne. V začátku tedy ucítíte i počínající porodní bolesti. Po aplikaci anestetika již místo nich budete moci cítit pouze tlak, který může být chvílemi nepříjemný. Je to však nutné pro Vaši lepší spolupráci.  

Kdo jsme a jaké máme zkušenosti                                                     [Zpět]

Jistě Vás bude zajímat, kdo jsme a jaké máme zkušenosti. Pracujeme všichni po řadu let jako samostatní atestovaní anesteziologové a máme tudíž bohaté zkušenosti z celého oboru. Epidurální analgezii používáme v porodnictví i na operačních sálech při nejrůznějších operacích. O naší odborné i etické úrovni mimo jiné vypovídá i osvědčení Lékařské komory, které jsme k provádění porodní analgezie všichni získali. Více informací o nás najdete na stránce "Lékaři Anestaru".

Jaké jsou zásady, kterými se řídíme při porodní analgezii?         [Zpět]

A jaké jsou zásady, kterými se řídíme při porodní analgezii? Provádíme ji výhradně se souhlasem rodičky a v nejužší spolupráci s porodníkem. Ten vždy zůstává lékařem řídícím porod, všechny naše kroky s ním tedy konzultujeme. Přísné dodržení podmínek čistoty a sterility, používání výhradně špičkových pomůcek na jedno použití jakož i kvalitních anestetik od renomovaných světových firem je samozřejmostí. To platí i o sledování maminky  a dítěte během celého porodu.

Vzhledem k tomu, že náš vztah bude mít i rovinu právní danou smlouvou, která je obsažena v žádosti  o provedení porodní analgezie, považujeme za potřebné Vás ujistit, že pokud byste se Vy sama nebo porodník rozhodli v kterémkoli stadiu souhlas k použití této metody odvolat, nebude porodní analgezie buď vůbec započata nebo v ní nebude nadále pokračováno, aniž by z toho plynuly jakékoli Vaše další finanční závazky vůči nám.

Budeme se snažit Vám zpříjemnit období porodu nejen pouhým odstraněním bolestí, ale i navozením příjemné a klidné atmosféry. Doufáme, že díky epidurální analgezii Vám zůstanou na narození Vašeho dítěte jen hezké vzpomínky.

Závěrem považujeme za nutné uvést:

Maximálně se snažíme vyhovět  všem maminkám, které mají o porodní analgezii zájem. Přesto se může stát, že ve zcela ojedinělých případech (např. překotný porod, ev. jiné příčiny), nebude možno porodní analgezii poskytnout.

Smluvní cena za provedení epidurální analgezie k porodu činí od 1.1.2009 5.700,-Kč.

Co udělát když chcete mít epidurální analgezie u porodu?      [Zpět]

Stačí přinést k porodu vyplněnou žádost o provedení porodní analgezie, kterou získáte v prenatální poradně

Pokud potřebujete dálší informace nebo máte nějaké pochybnosti, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle
+420 241 470 764 nebo nám napište na: anestar@anestar.cz 

  © Anestar 2000-2009
Webdesign: DinPro s.r.o.